Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η υπηρεσία ενοικίασης φορολογικής έδρας δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τους νέους, και όχι μόνο επιχειρηματίες, και τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να έχουν μία επαγγελματική έδρα στο προσωπικό τους χώρο.

Απευθυνόμαστε σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο., Κοιν.Σ.Επ., σωματεία, Start Up, καθώς και σε όλους εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση και δεν τολμάτε